24. januar 2013

Artikel

165.000 dagpengemodtagere fandt varigt job sidste år

De seneste 12 måneder fandt over 165.000 dagpengemodtagere et job og forlod dagpengene. Godt 8.000 startede på en uddannelse.

Der er stadig pænt gang i jobmarkedet i Danmark. Sidste år fandt godt 165.000 ledige dagpengemodtagere et job og mere end 8.000 startede på en uddannelse.

Det viser en analyse, Agenda har lavet ud fra de seneste data fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register.

Med til billedet hører det, at jobbene ikke var helt korte vikariater eller andet meget midlertidigt arbejde. De ledige, der kom i job, havde efterfølgende jobbet i mindst en måned.

Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet og vismand, mener, at tallene bekræfter, at der er en forholdsvis stor jobomsætning på det danske arbejdsmarked.

 ”Vi kan se, at en betydelig andel af de ledige job besættes af personer, der har gået ledige, og der er således ikke kun tale om beskæftigede, der bare skifter job. Den afgang fra ledighed til beskæftigelse som vi oplever nu, nemlig en månedlig afgang på ca. 0,05 pct. af arbejdsstyrken, den svarer nogenlunde til det samme niveau, vi så i perioden 2005-2006. Og 2005-2006 anses for neutrale konjunkturår, det vil sige, at vi er i en ret normal situation, når det gælder for ledige om at finde beskæftigelse,” siger han.

De godt 165.000 der fandt job, var alle lønmodtagere. Dertil kommer et ukendt antal ledige, der startede egen forretning, og derfor også forsvandt fra dagpengene. De selvstændige er ikke er medtaget i analysen.

 

Jobcenter: Der er job at finde

Flemming Søborg, arbejdsmarkedschef i Frederikshavn, mener heller ikke, at jobmarkedet er så stivfrossent, som det nogle gange påstås.

”Der er job at finde for folk, der er geografisk og fagligt mobile. Vi har masser af jobskifter, og også ledige får del i de jobskifter. Vi har også set, at vores arbejdskraftreserve, dvs. personer, der har været ledige i mere end 13 sammenhængende uger, har taget et dyk ned det seneste år. Jeg vil dog stadig sige, at selv om jobmarkedet ikke er stivfrossent, så er det dog stadig ret koldt for især nogle grupper. Dem uden kvalifikationer, og også de unge, de har problemer med at hænge fast i ledighed. Derfor er det helt afgørende, at vi får opkvalificeret disse grupper. Det er dog også vigtigt, at uanset kvalifikationer og alder, så skal man være villig til at flytte sig og ikke være kræsen, hvis man skal finde et job. Man skal jo starte et sted,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.