13. december 2012

Analyse

Stadig flere offentligt ansatte end under Nyrup

Selv om de offentlige budgetter i disse år rulles baglæns flere steder, så er der trods faldet i antallet af offentligt ansatte stadig 17.000 flere beskæftigede i sektoren end for ti år siden.

Udvidelsen af den offentlige sektor under højkonjunkturen var så massiv, at antallet af offentligt ansatte steg med raketfart – fra et niveau omkring 730.000 til 780.000 ansatte i foråret 2010, da ansættelsesfesten stoppede.

Siden er beskæftigelsen i det offentlige faldet med omkring 30.000 personer. Der er således stadig 17.000 flere beskæftigede i det offentlige, end der var for ti år siden.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. 

Dykker man længere ned i tallene viser de, at der inden for de to store kerneområder, sundhedsvæsen og undervisning, i dag er flere ansatte end for ti år siden. Næsten 18.000 flere ansatte i sundhedsvæsenet og godt 3.000 flere ansat i undervisningsområdet i den offentlige sektor

I regeringens 2020-plan er det forudsat, at det offentlige forbrug ikke må vokse med mere end 0,8 procent om året frem mod 2020. Venstre har i stedet foreslået, at der indføres nulvækst i den offentlige sektor.

 

Krakas beregninger

Tænketanken Kraka har regnet på, hvad det vil betyde for beskæftigelsen i den offentlige sektor, hvis der indføres nulvækst. De sidste ti år har lønstigningerne i det offentlige været større prisstigningerne på de varer- og tjenesteydelser, som det offentlige køber i det private erhvervsliv.

Kraka antager, at den udvikling fortsætter, og at den andel, som det offentlige køber i det private er konstant frem mod 2020, og det betyder, at beskæftigelsen vil falde i det offentlige med 25.000 personer som følge af kravet om nulvækst.

Antagelserne er bestemt ikke urimelige, men væksten i økonomien vil være afgørende for, om vi også ser så kraftigt stigende reallønninger. Og da der er udsigt til lavvækst i Danmark så langt øjet rækker, kan det betyde, at de 25.000 færre offentligt ansatte i 2020 er overdrevet.

Men selv hvis de 25.000 bliver til virkelighed, vil det stadig betyde, at den offentlige beskæftigelse i 2020 kun vil være omkring 7.000 personer mindre, end i 2002.

Omvendt betyder det, at der med en realvækst i det offentlige forbrug på 0,8 procent frem mod 2020, som forudsat i regeringens 2020-plan, vil være en stigning i antallet af offentligt ansatte med 18.000 personer, ifølge Krakas beregninger.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.