22. november 2012

Artikel

Langtidsledige magistre vil ikke have ekstra hjælp til at finde job

Kun knap 16 procent af de langtidsledige magistre, der er omfattet af akutpakken, har taget imod en personlig jobformidler. Blandt langtidsledige i andre a-kasser er det op til mere end hver tredje, der har taget imod tilbuddet. Især Københavner-magistre siger nej.

”Nej, tak, det klarer jeg selv” er meldingen fra mange ledige dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengene i løbet af første halvår 2013. Kun godt hver fjerde akutpakke-ledig, der er blevet kontaktet af jobcenteret, har sagt ja til at få en såkaldt personlig jobformidler, det vil sige en jobkonsulent der skal hjælpe med at give jobsøgningen et ekstra skub.

Men der er stor spredning mellem a-kasser, når det gælder, hvem der siger nej.

 

HK'ere vil gerne have en jobformidler, magistre takker nej

 
Andel akutpakke-ledige, der har fået en personlig jobformidler, pct.
 
Magistrenes A-Kasse   15,8   ASE   26,9
Byggefagenes A-Kasse   16,2   Min A-kasse   27,6
Journalistik, Komm & Sprog   19,1   Kristelig A-Kasse   27,7
Business Danmarks A-Kasse   20,8   Ledernes A-kasse   27,9
Dana   21   FOA - A-kasse   28,2
El-Fagets A-Kasse   23,3   Danske Sundhedsorgani.   28,6
Ingeniørernes A-Kasse   23,6   Teknikernes A-Kasse   29,3
FTF- A-kasse   23,8   Lærernes A-kasse   31,4
BUPL, A-kasse   24,2   Funktionær- og Servicefag.   31,5
Socialpædagogernes A-kasse   24,8   Faglig Fælles (3F) A-kasse   31,8
Akademikernes A-Kasse   25,1   Fødevareforbundet NNF   32
CA, A-kasse   25,6   Frie Funktionærers A-kasse   32,7
Metalarbejdernes A-Kasse   26,2   Det Faglige Hus - A-kasse   34,3
        HK /Danmarks A-kasse   34,6
Landsgennemsnit   28,9        
 
Kilde: Jobindsats.dk frem til og med uge 46, 2012

I bunden af listen, blandt dem der sjældent ønsker en privat jobformidler, befinder de ledige fra Magistrenes A-kasse sig. Indtil nu har jobcentrene kontaktet 1.244 ledige magistre, der står til at miste deres dagpenge, og af dem har kun 196 sagt ja til at få en personlig jobformidler. Det svarer til 15,8 procent.

I den anden ende af listen ligger ledige HK’ere. Her har mere end hver 3. sagt ja.

Jobchef Marianne Rossander fra Magistrenes A-Kasse tror, at den relativt lave andel kan skyldes, at a-kassen selv har gjort et stort stykke arbejde for at vejlede de akutpakke-ledige.

”Alle ledige medlemmer i målgruppen er blevet kontaktet, og mange har været inde forbi os først. Vi kalder det ikke en personlig jobformidler, men vores ledige kan få en lignende hjælp fra en personlig konsulent hos os. Det kan være grunden til, at de ikke i så høj grad har takket ja til jobcenterets tilbud,” siger hun.

 

Højtuddannede klarer sig selv

Hun peger også på at akademikere, herunder magistre, måske i højere grad ønsker at klare sig selv og bruger andre kanaler i deres jobsøgning.

”Dels følger der nok en anden form for selvstændighed med en højere uddannelse, dels har de akademiske a-kasser historisk set ikke haft den samme tradition som f.eks. LO’s a-kasser med at stå for direkte jobformidling. Den direkte kontakt til arbejdsgivere har vores ledige medlemmer i højere grad selv taget sig af,” siger hun.

Hun vil ikke være dommer over, om det er dumt eller klogt af medlemmerne ikke at tage imod tilbuddet om en personlig jobformidler i jobcenteret.

”Vi opfordrer til at tage imod de tilbud der er, men det skal også være fokuseret. I øvrigt arbejder vi på at styrke dialogen med jobcentrene,” siger hun.

 

Københavner-magistre siger nej

Især i region Hovedstaden og Sjælland er magistrene ikke interesserede i at få en jobformidler. Her er det kun 11,3 procent af de akutpakke-ledige i a-kassen, der har sagt ja. Omvendt forholder det sig for ledige magistre i region Nordjylland. Her har 30 procent bedt om at få en personlig jobformidler.

At det i høj grad er et københavner-fænomen at sige nej til en personlig jobformidler, har Marianne Rossander ingen forklaring på.

 

HK: Ingen undskyldning

Direktør Bo Gatzwiller fra HK’s a-kasse mener ikke forklaringen på den relativt høje andel ledige HK’ere, der har fået en jobformidler er, at a-kassens indsats er utilstrækkelig.

”Vi har arbejdet intenst med det her i lang tid, også længe før der var noget der hed akutpakke. Vores grundholdning er bare den - og det gør vi meget ud af at fortælle vores medlemmer - at de skal gøre alt hvad de kan, og modtage al den hjælp de kan, for at få job. Og vores erfaring er faktisk, at jobcentrene har gode tilbud, og at deres indsats gør en forskel. Derfor kan jeg slet ikke se nogen undskyldning for ikke også at gøre brug af den personlige jobformidler. Selv hvis det ikke fører til drømmejobbet i første omgang, så er det en lang bedre position at søge videre fra, end at være ledig,” siger han.

Selv om I ligger relativt højt sammenlignet med andre a-kasser, så har næsten to ud af tre af jeres jobpakke-ledige sagt nej til en personlig jobformidler. Er det ok?

”Akut-indsatsen er først lige startet i jobcentrene og de har naturligvis skullet finde deres ben, så jeg synes faktisk at det er en godkendt start,” siger Bo Gatzwiller

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.