27. oktober 2012

Artikel

Ubegrænsede sygedagpenge kan koste en mia. kr. og 3.500 beskæftigede

Nye beregninger slår fast, at en afskaffelse af varighedsbegrænsningen for sygedagpengene giver omkostninger i milliardklassen og rammer arbejdsudbuddet. Stik imod forudsætningen. ”Bekymrende”, hvis begrænsningen fjernes mener ét af de jobcentre, der har haft størst succes med at bekæmpe langtidssygemeldinger.

Ifølge regeringsgrundlaget skal grænsen for, hvor længe man kan få sygedagpenge, ophæves. I dag er den i princippet 52 uger med mulighed for forlængelse i op til yderligere to år.

Men en ny analyse fra et tværministerielt udvalg viser, et sådant indgreb vil komme til at koste de offentlige kasser mindst en mia. kr. om året og fjerne mellem 2.500 og 3.500 personer fra beskæftigelse. Der vil ske, fordi de sygemeldte i så fald vil være længere om at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ulla Tørnæs, arbejdsmarkedsordfører for Venstre, mener analysen med al tydelighed viser, hvorfor det er forkert at afskaffe varighedsbegrænsningen.

”Det er et skridt i den helt forkerte retning. Vi har brug for at forbedre den danske økonomi og øge arbejdsstyrken. Ikke det modsatte, som vil være resultatet af at fjerne grænsen for, hvor længe man kan få sygedagpenge. Varighedsbegrænsningen virker efter hensigten og bidrager til, at sygemeldte ikke bliver fastholdt i et sygeforløb,” siger hun.

 

Bekymring i jobcenter

På to år er andelen af dem, der har modtaget sygedagpenge mere end et år styrtdykket i Guldborgsund. I juni 2010 havde 22 procent af sygedagpengemodtagerne fået sygedagpenge i mere end et år. Nu er den andel faldet til 13,5 procent efter en markant styrket indsats.
Lars Bostholm, arbejdsmarkedschef i Guldborgsund kan godt være bekymret ved udsigten til, at varighedsbegrænsningen fjernes.

”Vi har ikke prøvet det før, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men varighedsbegrænsningen har den effekt, at borgeren får en enorm stor egeninteresse i at samarbejde med os om hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor kunne jeg godt frygte, at hvis varighedsbegrænsningen fjernes, så vil det alt andet lige forlænge sygemeldingen og gøre det sværere for os, at få borgeren klar igen. Det element, at sygedagpenge er midlertidige, det bruger vi meget i vores informationsarbejde, når et sygedagpengeforløb starter, og det har en betydning ,” siger han.

Har begrænsningen også betydning for jeres egen indsats over for sygedagpenge-modtagere, der nærmer sig de 52 uger?

”Al vores erfaring viser, at en tidlig indsats er godt for alle parter, også kommunens økonomi. Det er vi meget opmærksomme på, så jeg vil svare generelt nej. Men det kan da godt være et element i den samlede tænkning,” siger Lars Bostholm.

 

Det må ikke koste noget

En eventuel afskaffelse giver et andet problem. Regeringen har nemlig betinget sig, at en afskaffelse af varighedsbegræns¬ningen ikke medfører en reduktion af arbejdsstyrken. Desuden skal en afskaffelse være fuldt finansieret, så regeringen skal i givet fald finde mindst en milliard kr. et andet sted i det årlige budget.
Embedsmændene i udvalget er endda ikke sikre på, at udgiften ikke reelt bliver højere.

”Skønnet er forbundet med betydelig usikkerhed, og det kan ikke udelukkes, at adfærdsændringen og dermed de offentlige merudgifter kan afvige væsentligt fra det skønnede,” skriver de.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.