20. september 2012

Artikel

Ny beskæftigelsesrekord til de ældre

Siden krisen ramte har de 60-64-årige hvert eneste år øget deres beskæftigelse, mens den er faldet for alle andre.

En vækst i beskæftigelsen på 17 procent i en periode, hvor Danmark har mistet ca. 170.000 private arbejdspladser - det er situationen for de 60-64-årige.

Siden starten af 2008 er beskæftigelsen steget år for år for den aldersgruppe, så næsten 44 pct. af alle mellem 60 og 64 år i dag er i beskæftigelse, trods efterløn og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Det viser nye tal fra OECD.

Velfærdsforsker og professor ved Aarhus Universitet, Peder J. Pedersen, mener udviklingen er både bemærkelsesværdig og positiv.

”Det er en ny tendens for en gruppe hvor beskæftigelsesandelen ellers tidligere har været faldende. Og det er positiv, at det sker, for vi har brug for den aldersgruppe, især fordi vi i fremtiden bliver færre unge og flere ældre,” siger han.

Han mener, at det skyldes ændret adfærd i forbindelse med efterlønnen.

”Dels er andelen af ældre, der går på efterløn faldende, dels bliver en større del af dem, der går på efterløn ved med at arbejde i et vist omfang. Så bliver de også fanget af denne statistik, som jo ikke kræver fuldtidsarbejde for at blive talt med,” siger han.

 

Forbedret placering i OECD

En række lande har stadig en højere andel af de 60-64-årige i beskæftigelse end Danmark. Danmark er på en 8. plads ud af 33 OECD-lande. Især Sverige, Island og Norge har en større andel beskæftigede 60-64-årige. Men det går fremad. I 2008 lå Danmark på en 12. plads, når det gjaldt beskæftigelse til 60-64-årige.

Peder J. Pedersen mener, at vores placering skyldes den danske efterløn, der gør det attraktivt for dem over 60 år at forlade arbejdsmarkedet.

”Hvis vi ser på de 55-59-årige er Danmarks position langt bedre. Men vi er ved at skrumpe gabet for de 60-64-årige sammenlignet med de andre nordiske lande. At vi er blevet overhalet af Tyskland, når det gælder andelen af 60-64-årige i beskæftigelse, det er overraskende og må vel afspejle hvor meget den tyske konjunktur er forbedret relativt til den danske i de senere år,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.