7. juni 2012

Artikel

Højt sygefravær for jobklare kontanthjælpsmodtagere

Jobklare kontanthjælpsmodtagere har dobbelt så højt sygefravær som beskæftigede. Reelt er forskellen nok endnu større.

Sygefraværet for privat ansatte er 3,1 procent. For jobklare kontanthjælpsmodtagere er det over dobbelt så stort, nemlig 6,6 procent.

Det viser en ny statistik fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som for første gang ser på sygefraværet for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det vil sige kontanthjælpsmodtagere der er raske og som umiddelbart kan tage et arbejde.

Statistikken viser store kommunale forskelle i sygefraværet blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Så store, at det må skyldes forskellig registreringspraksis, selv om reglerne er ens, lyder det fra flere kommuner.

 

Flere mener, at statistikken derfor kraftigt undervurderer sygefraværet.

Esbjerg har det næsthøjeste sygefravær for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til, at næsten hver femte konstant er syg.

Udviklingskonsulent Birgit Søtrup fra Esbjerg jobcenter tvivler på, at de jobklare kontanthjælpsmodtagere fra Esbjerg reelt har et sygefravær, der er så meget højere end andres.

 

Mange er syge i Ballerup

 
     
  Andel jobklare kontanthjælpsmodtagere der har en fritagelse pga. sygdom, omregnet til fuldtid, pct.  
     
 
Top 10     Bund 10  
Ballerup 19,50%   Hedensted 2,50%
Esbjerg 18,60%   Brønderslev 2,40%
Tønder 15,40%   Vesthimmerland 2,40%
Lemvig 13,80%   Frederikssund 2,30%
Roskilde 13,80%   Gribskov 2,20%
Varde 13,30%   Holbæk 2,20%
Skive 13,20%   Ringsted 1,90%
Odense 12,90%   Kerteminde 1,80%
Billund 11,70%   Odder 1,70%
Thisted 11,20%   Dragør 1,70%
         
Hele landet 6,60%      
 
     
  NB: Læsø, Samsø og Fanø er ikke medtager pga. lille størrelse  
  Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen  

”De 6,6 pct. lyder meget lavt. Det må være at betragte som et minimums-tal. Reelt sker registreringen af sygdom i mange jobcentre nok kun, hvis kontanthjælpsmodtageren skal til et møde med jobcenteret eller er i aktivering. Hvis han eller hun ikke har nogen pligter at møde op til og bliver syg, så melder man sig næppe syg på jobcenteret, selv om man teknisk set skal. Ellers kan jeg ikke forklare, hvorfor vores sygefravær skulle være så meget højere end gennemsnittet,” siger hun.

 

Fejl gav lavt sygefravær

Frederikssund er ét af de jobcentre med et tilsyneladende meget lavt sygefravær blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Sidste år var kun 2,3 procent syge.

Men jobcenterchef Merete Kølln erkender, at sygefraværet reelt ikke er så lavt i Frederikssund.

”Det er nok omkring tre gange så højt. Vi blev i slutningen af sidste år opmærksomme på, at vi i stedet for at fritage borgerne ved sygdom, ommatchede dem, så de ikke længere var jobklare (match 1). Det var en fejl. Vi har nu gennemført uddannelse for personalet, og fremover regner vi med, at vores fritagelse svarer til gennemsnittets,” siger hun.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.