10. maj 2012

Artikel

Danskerne er de mentalt sundeste

Trods stort fokus på stress er de beskæftigede danskere det folkefærd i Europa, hvis mentale sundhed er bedst.

Hvis danskerne stresser på jobbet, så går det i hvert fald ikke for alvor ud over deres mentale helbred. Ud af 34 europæiske lande er Danmark det land, hvor færrest af de beskæftigede har et dårligt mentalt helbred.

Det viser en undersøgelse fra Eurofound, der har sammenlignet det mentale helbred blandt beskæftigede i Europa. I Danmark er 1069 personer blevet interviewet.

Undersøgelsen bygger på det såkaldte WHO-5 indeks, et trivselsindeks hvor respondenten bliver stillet spørgsmål om f.eks. deres humør, energi og overskud.

 

Tage Søndergård Kristensen har i årevis forsket i psykisk arbejdsmiljø og er selvstændig konsulent i Task-Consult. Han mener, at undersøgelsen bekræfter andre beslægtede undersøgelser.

”Vi ligger også i top hvad angår jobtilfredshed, trivsel, livskvalitet, glæde ved livet, indflydelse i arbejdet og udviklingsmuligheder. Grundlæggende må man konstatere, at vi har det godt i Danmark,” siger han.

Knud Juel, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed, er på linje.

”Man kan altid diskutere, hvor håndfast man kan konkludere, men det må siges at være en pæn placering. Generelt falder Danmark godt ud, når vi undersøger folks velbefindende i en international målestok,” siger han.

Tage Søndergård Kristensen mener, det er vanskeligt præcist at forklare, hvorfor de beskæftigede i Danmark har det mentalt bedre end i andre lande.

”Men det er kendetegnende for det danske arbejdsmarked, at vi har en lille magtdistance mellem top og bund på arbejdspladsen, samt at folk oplever høj grad af fælles interesser på arbejdspladsen.

Som nation er vi også kendetegnet af høj social kapital, dvs. vi har tillid til hinanden og til samfundets institutioner. Endelig har vi ret få arbejde-familie konflikter,” siger han.

 

Sundt at arbejde

Torben Jørgensen, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, hæfter sig ved, at det kun er beskæftigede, der er blevet spurgt. Hvis den mentale sundhed for personer uden for arbejdsmarkedet, var blevet undersøgt, var resultatet blevet meget anderledes, mener han.

”Vi ved, at dem der i høj grad bliver stresset og er mentalt udsatte, det er dem uden arbejde. Det kan skyldes en frustration over at være udenfor og ikke være en del af det arbejdende samfund. Det skaber måske en følelse af at være mislykkedes på én eller anden måde,” siger han.

Knud Juel mener godt man kan sige, at det generelt er mentalt sundt at gå på arbejde.

”Alene det at folk uden arbejde normalt da helst vil have ét, siger noget om, hvad der er bedst. Jeg tror klart, du bliver mentalt sundere af at have et arbejde end ikke at have ét,” siger han.

 

Stress-dagsorden løbet af sporet

Tage Søndergaard mener, at stress-debatten herhjemme nogen gange løber lidt af sporet.

”Der er helt klart et element af ”mode” i det. Man kan sige, at der er flere mennesker, der lever af stress, end der dør af stress. Det vil sige, at der er mange, der lever af at tale stress-problemet op. F.eks. coaches og terapeuter, der mener at kunne løse alle problemer,” siger han.

Han understreger, at det bestemt ikke er det samme som at sige, at der ingen problemer med stress og mental sundhed er.

”For jeg mener, at der stadig er for mange, der går ned med stress med langtidsfravær og i yderste konsekvens førtidspension som følge. Det bliver bare ikke grebet korrekt nok an,” siger han.

 

Kvinder mere udsatte

I næsten alle landene i undersøgelsen er de arbejdende kvinder ikke så mentalt sunde som de arbejdende mænd. I Danmark er andelen af kvinder med et usundt mentalt helbred ca. dobbelt så stor som andelen af mænd med et usundt mentalt helbred.

Torben Jørgensen fortæller, at kvinder generelt responderer mere på stress og andre påvirkninger.

”Kvinder er mere åbne om deres problemer. Det gælder også for fysiske skader. Derudover tror jeg også, at selv om vi har fået et mere moderne samfund, så er det overvejende kvinderne, der bærer byrden derhjemme, og det giver mere stress og skader den mentale sundhed,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.