12. april 2012

Artikel

Arbejdsstyrken styrtdykker

Mens regeringen vil øge arbejdsstyrken med 59.000 personer, har konjunkturerne sendt 90.000 ud af arbejdsmarkedet. Det øger den strukturelle udfordring for økonomien, vurderer professor i økonomi.

Fra 2009 til 2011 dykkede arbejdsstyrken med 90.000 personer.

Det viser beregninger foretaget af Agenda, på baggrund af de nye tal fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), der vidner om et dyk i erhvervsfrekvensen fra 76,2 til 73,6 procent fra 2009 til 2011.

Det meget voldsomme dyk lægger et øget pres på regeringen, hvis målsætning det er, at arbejdsstyrken med 59.000 personer strukturelt. For konjunkturernes indhug i arbejdsstyrken har været så voldsom, at Peder J. Pedersen, professor i økonomi ved Aarhus Univesitet og tidl. medlem af Arbejdsmarkedskommissionen, vurderer, det får betydning for de strukturelle udfordringer dansk økonomi står med.

”OECD’s studier har påvist, at kraftige recessioner kan sænke erhvervsdeltagelsen i flere år bagefter. Og krisen vi har oplevet hører bestemt til en kraftig recession. Vi er sat tilbage i forhold til udgangspunktet,” siger Peder J. Pedersen.

 

Værst er det gået for indvandrerne og efterkommerne fra de ikke-vestlige lande. I 2009 havde indvandrerne fra de ikke-vestlige lande en erhvervsfrekvens på 56,1 procent. I 2011 var den faldet til 51,8 procent. Disse indvandreres børn født i Danmark – efterkommerne – oplevede i samme periode et fald i erhvervsfrekvensen på hele 7,4 procentpoint, fra 64,4 til 57 procent.

”Frem til 2009 var integrationen en succeshistorie, men det er vendt rundt nu, og det er en rigtig bekymrende tendens,” siger Peder J. Pedersen.

Men selv om efterkommerne har oplevet det største fald i beskæftigelse og erhvervsdeltagelse, så er det en meget ung gruppe, og derfor vil mange af de unge efterkommere have udskiftet jobbet med skolebænken. RAS-statistikken viser således samtidig, at antallet af personer under uddannelse – en opgørelse der endnu kun findes for alle aldersgrupper – steg med næsten 40.000 personer fra 2009 til 2011.

 

Store aldersforskelle

Mens erhvervsfrekvensen er raslet ned for de yngre aldersgrupper, så forholder det sig anderledes for de ældste på arbejdsmarkedet. Gruppen af 60-64-årige har som den eneste aldersgruppe i opgørelsen ligefrem oplevet en stigende erhvervsfrekvens. 60-64-åriges erhvervsfrekvens steg fra 45,4 procent i 2009 til 46,9 i 2011.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.