1. marts 2012

Artikel

Stor forskel på aktive tilbud til unge

Der er stor forskel på, i hvor høj grad jobcentrene tager fat i unge kontanthjælpsmodtagere og tilbyder dem aktivering.

I Lemvig, Kalundborg og Randers bliver der taget fat i næsten alle unge, jobklare kontanthjælpsmodtagere, og de unge får et tilbud om aktivering, de ikke kan afslå, hvis de fortsat vil modtage kontanthjælp.

I kommuner som Herning, Ringsted og Herlev er det for nogle grupper af unge ned til kun godt hver tredje, der får det tilbud.

I det hele taget får nogle jobcentre væsentligt mere travlt end andre, hvis regeringens tanker om, at unge kontanthjælpsmodtagere uden andre problemer end at de mangler et job, skal have flere aktive tilbud.

Aktiveringsomfanget varierer

 
Andel der blev berørt af aktivering, 2011, pct.
 
  16-19 år 20-24 år 25-29 år
 Top 5
Lemvig 91,7 92,9 86,2
Kalundborg 92,3 92,8 92,6
Randers 93,5 90,9 87,8
Struer 90,9 90,3 84,2
Hørsholm 84,6 90,2 76,2
       
 Bund 5      
Allerød 68,2 53,5 47,1
Frederikssund 88,9 52,3 58,8
Herlev 50,7 52,2 34,9
Ringsted 62,4 50,3 70,8
Herning 82,5 49,7 68,5
     
       
 Kilde: Jobindsats.dk      
       

Der er nemlig stor forskel på, i hvor høj grad jobcentrene tager fat i de unge.

Det viser nye tal fra jobindsats.dk om jobcentrenes aktiveringsindsats i 2011.

I Herlev var det kun halvdelen af dem mellem 16 og 24 år, der blev aktiveret i 2011. Blandt de ledige 25-29-årige var det kun hver tredje.

Jette Rasmussen er nytiltrådt jobcenterchef i Herlev. Hun erkender, at jobcenterets indsats over for de unge ikke har været god nok sidste år.

”Andelen af unge der aktiveres skal klart højere op. Når det typisk kun er hver anden, der er blevet mødt med aktivering, så skyldes det primært, at vi frem til august sidste år har haft en anden aktør til at tage sig af den gruppe. Og jeg ved ikke, hvorfor de ikke har aktiveret flere. Men jeg erkender fuldt ud, at det jo i sidste ende er vores ansvar, og nu har vi også hjemtaget opgaven. Vi har så bare ikke været hurtige nok til at rette op på de få aktiveringer, men det vil ændre sig fremover,” siger hun.

Hun mener, at det er afgørende, at der tages fat i unge ledige, der ikke har andre problemer end deres ledighed.

Vi så i 80’erne hvordan nogle unge årgange fik lov at passe sig selv, og aldrig kom i gang og blev tabt. Aktivering og kontakt til de unge er et rigtigt godt skub i den rigtige retning mod et job,” siger hun.

I Randers får næsten alle jobklare unge under 30 et aktiveringstilbud som betingelse for kontanthjælpen. Arbejdsmarkedschef Ole Andersen fortæller, at det desuden også gælder de unge i matchgruppe 2 og 3, der ellers har andre problemer, som f.eks. manglende kvalifikationer eller misbrugsproblemer. Det er et spørgsmål om den rette politiske prioritering, mener han.

”Fremtiden skal vi bygge på de unge, og det mener vores lokalpolitikere også. De jobklare unge er faktisk relativt nemme at nå, og selv om vi jo ikke har det samme gunstige arbejdsmarked som før krisen, så har vi stadig en stor jobomsætning, og arbejdsmarkedet står bestemt ikke stille. Derfor nytter det bestemt at tage fat i de unge og gøre dem klar til at søge arbejde eller tage en uddannelse. Hvis vi lader dem gå alene, så svigter vi mange af dem,” siger han.

Fra 1. marts starter Randers desuden med nytteaktivering, hvor alle unge ledige skal bruge 37 timer om ugen på at rydde op og vedligeholde Randers grønne områder til gengæld for kontanthjælpen.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.