1. marts 2012

Artikel

Private virksomheder bruger praktik og jobtræning som rekrutteringskanal

Derimod bruger offentlige virksomheder jobtræning og virksomhedspraktik som ekstra arbejdskraft, viser ny undersøgelse.

Private arbejdsgivere ser med andre øjne på en ledig i løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, end en offentlig arbejdsgiver gør.

Det viser en ny rapport som konsulentfirmaet Slotsholm har lavet for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Rapporten er baseret på fokusgrupper med deltagelse af 87 personer fra jobcentre samt private og offentlige virksomheder, der har folk i løntilskud eller virksomhedspraktik ansat.

Ifølge rapporten udviser deltagerne ”udbredt tilfredshed” med ordningerne, og deltagerne mener, at der er tale om ”særdeles effektfulde redskaber for borgeren”.

Men når det gælder arbejdsgivernes interesser i aktiveringen, er der delte meninger.

Rapporten slår fast at, ”det overordnede billede er, at offentlige institutioner i større eller mindre udstrækning bruger ansatte med løntilskud til en de facto udvidelse af bemandingen, mens ansættelser med løntilskud for private i højere grad betragtes som en effektiv og relativ billig rekrutteringskanal.”

Undersøgelsens deltagere vurderer desuden, at ”et privat løntilskudsjob er en relativ sikker vej til job, hvorimod det er mere sjældent at et offentligt løntilskudsjob fører samme vej.”

Professor ved Århus Universitet, Michael Svarer, har forsket i om løntilskudsjob og virksomhedspraktik giver et afkast i form af ordinært job. Han mener, at fokusgruppernes konklusioner harmonerer ret godt med hans resultater.

”De private løntilskudsjob fører i langt højere grad til ordinært job på den samme arbejdsplads end de offentlige løntilskudsjob gør. Det har derfor også været mit bud på en forklaring, at de private virksomheder bruger ordningen som en rekrutteringskanal. Det gør de offentlige ikke, og det er åbenbart helt i overensstemmelse med aktørernes egen opfattelse,” siger han.

Også for den korterevarende virksomhedspraktik, der typisk varer en måned, er der forskellige opfattelser af, hvad man får ud af det som arbejdsgiver.

 

Socialt ansvar i virksomhederne

Deltagerne i fokusgrupperne fremfører at: ”mange private virksomheder har små forventninger til, hvor meget arbejdskraft de får ud af en praktikant. De gør det for at løfte et socialt ansvar.” Og: ”mens det blandt de private virksomheder kun er få, der mener, at praktikanter er en egentlig arbejdskraftressource, så forholder det sig anderledes blandt offentlige virksomheder. For kommunen som helhed er der tale om en dobbeltgevinst – højere refusion og mere arbejdskraft”.

Michael Svarer har også set på effekten af virksomhedspraktik, men har ikke skelnet mellem offentlig og privat ansættelse.

”Samlet set var der en positiv beskæftigelseseffekt for de ledige i virksomhedspraktik. Men det var for hele gruppen,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.