15. marts 2012

Artikel

Kvinder: Vi er ikke så interesseret i ansvar på jobbet som mændene

Danskerne ser anderledes end resten af Europa på, om kvinder er interesseret i job med ansvar. Danske unge er uenige med de ældre.

Halvdelen af de danske mænd og kvinder mener ikke, at kvinder er interesserede i ansvarsfulde job.

 I hvert fald erklærer 51 procent af de danske mænd og 48 procent af kvinderne sig enige i følgende udsagn: ”Kvinder er mindre interesserede i ansvarsfulde stillinger end mænd”. Det viser en Eurobarometerundersøgelse fra EU-Kommissionen, der omfatter 1.002 danskere. Dermed er vi det land i Europa, hvor flest er enige i påstanden, og holdningen bringer os i liga med lande som Slovakiet og Tjekkiet, når det gælder synet på kvinders interesse i ansvarsfulde stillinger.

 Nina Smith er professor på Aarhus Universitet og har forsket i ligestilling i mange år. Hun mener, at undersøgelsen harmonerer med resultaterne af hendes egen forskning.

”Der er ingen tvivl om, at danskerne skiller sig ud fra de andre europæiske lande, og også Skandinavien, på det her spørgsmål. Andre dele af Eurobarometers undersøgelse viser, at danskerne ser positivt på mænds og kvinders vilkår - vi mener kvinderne har gode kompetencer, og kvinderne bliver ikke holdt væk fra virksomhederne af dominerende mænd. Men når det gælder interessen for ansvarsfulde stillinger, så er den åbenbart ikke så stor som i andre lande,” siger hun.

Hun mener, at danske kvinder i højere grad end udenlandske kvinder ved hvad ansvar på arbejdsmarkedet kræver af familielivet.

”Danmark er et af de lande med flest kvinder på arbejdsmarkedet, kvinder er veluddannede og der er gode børnepasningsmuligheder. Så danske kvinder ved, hvad det vil sige at deltage på arbejdsmarkedet, og at det nogle gange kræver mindre tid til familien. F.eks. sydeuropæiske kvinder har ikke haft samme muligheder og er måske mere sultne efter at få ansvar på arbejdsmarkedet. De har bare ikke haft det valg med en kombination af et godt arbejdsliv og familieliv med barsel og lignende samtidigt,” siger hun.

 

Danskerne er kønskonservative

Mikkel Bo Madsen, forsker og ph.d. ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, mener, at danskernes svar i Eurobarometeret harmonerer med andre undersøgelser:

”Danskerne er ofte kønskonservative, når det gælder valg af arbejde og karriere. Det kommer bl.a. til udtryk når kvinderne vælger arbejde. Mange kvinder vælger at arbejde i den offentlige sektor og har ofte mindre udtalte karriereønsker end mænd. Kvinderne vælger typisk også at pendle kortere efter arbejde. Familierne bor typisk tæt på kvindens arbejdsplads, hvor manden har længere transporttid og typisk en højere løn. Det er valg, familierne træffer, når de samtidig fordeler arbejds- og familieforpligtelser mellem sig,” siger Mikkel Bo Madsen.

Selv når man laver undersøgelser inden for samme jobområde, og tager højde for uddannelse, anciennitet, familieforhold m.v. så er kvinder stadig mindre tilbøjelige til at vælge stillinger med ansvar, forklarer Mikkel Bo Madsen.

 

Unge uberørt af ’familievirkelighed’

Blandt de 15-24-årige er det 34 pct. der mener, at kvinder er mindre interesseret i stillinger med ansvar, viser de danske svar i Eurobarometeret. Det er færre end i de andre alderskategorier.

Nina Smith påpeger, at mens de unge i undersøgelsen er meget ligestillingsorienteret, så ændrer det billede sig, når det gælder den aldersgruppe, der har de mindre børn.

”Dem mellem 25 og 40 vurderer, at kvinder er mindre interesserede i ansvarsfulde stillinger, end hvad dem i aldersgruppen over, vurderer. Børnene spiller klart ind, når det gælder den interesse,” siger hun.

Mikkel Bo Madsen mener også, at svarene blandt de unge afspejler, at de endnu ikke har fået børn:

”Når familievirkeligheden sætter ind, så indretter man sig tit anderledes, og ens præferencer ændrer sig. De unge ønsker sig muligvis, at det forholder sig anderledes og at kvinder ønsker ansvar på jobbet, men det ændrer sig tilsyneladende med alderen.”

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.