29. marts 2012

Analyse

Fremgang for unge langtidsledige

Unge langtidsledige kommer nu markant hurtigere i job eller uddannelse end tidligere. Unges langtidsledighed er dermed faldet med 20 procent det seneste år.

Unge langtidsledige skifter i stort omfang titlen som langtidsledig ud med titlen som beskæftiget eller studerende.

De seneste 12 måneder er langtidsledigheden for unge mellem 18 og 24 år dykket med 20 procent. For alle andre er faldet på seks procent fra januar 2011 til januar 2012.

 

Unge langtidsledige under 25 år forsvinder også langt hurtigere fra langtidsledighed i dag, end de har gjort de foregående to år. Og det går markant hurtigere for denne aldersgruppe end andre aldersgrupper, når det gælder om at komme væk fra langtidsledighed og i job eller uddannelse.

Det viser en analyse Agenda har foretaget på DREAM-registeret.

Professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet, mener det blandt andet er et udtryk for, at arbejdsmarkedet er på vej mod bedre tider.

”Langtidsledighed er en af de væsentligste indikatorer for krisens konsekvenser, så hvis vi har nået toppen og så småt er på vej nedad, er det super. Med de forvent-

ninger der er til en svag udvikling i det generelle ledighedstal, kan man nok ikke forvente en kraftig reduktion i langtidsledigheden på kort sigt, men det er klart positivt og et udtryk for, at arbejdsmarkedet trods alt er på vej mod lysere tider,” siger han.

 

De unge kommer især i job

Af de unge under 25 år, der var registreret som langtidsledige i maj 2011, var godt 40 procent kommet i job eller uddannelse seks måneder efter. Det er en væsentlig højere andel end de foregående år.

I 2010 var det kun godt 30 procent, der var kommet i job efter seks måneder. I 2009 var helt nede på 25 procent af de unge langtidsledige, der var kommet i job eller uddannelse efter seks måneder.

Selv om uddannelse fylder meget i gruppen af unge, er det dem, der får job, der driver væksten. I 2009 var det kun godt 10 procent af de unge langtidsledige, der fik job efter seks måneder. I 2011 var det tal steget til godt 26 procent.

Thomas Bredgaard, lektor på Aalborg Universitet mener også, at tallene viser tegn på bedring på arbejdsmarkedet, men også at tallene indikerer, at jobcentrenes indsats med bl.a. uddannelsespålæg slår igennem.

”Jeg har ikke tidligere set statistik på antallet af unge ledige, som pålægges at søge ind på en uddannelse, men det er helt klart et instrument, som er blevet brugt mere hyppigt de seneste år. Der er i det hele taget et skærpet fokus i jobcentrene på at bekæmpe ungdomsledighed. Den faldende langtidsledige kan være udtryk for, at indsatsen begynder at bære frugt,” siger han.

Han kollega fra samme universitet, professor Per Kongshøj Madsen, synes også det er en god nyhed, men han mener ikke slaget er vundet endnu.

”Herefter bliver opgaven at mindske frafaldet gennem uddannelsesforløbet, hvor især erhvervsuddannelserne er barrieren. Og til sidst skabe et arbejdsmarked med gode muligheder for job for de nyuddannede. Så vi er godt begyndt, men desværre ikke halvt fuldendt,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.