29. marts 2012

Artikel

Flere og flere på varig ydelse i Aarhus

10,2 pct. af indbyggerne i den arbejdsdygtige alder i Aarhus er nu på en varig offentlig ydelse. Det gælder kun 4,8 pct. af dem i København.

På tre år er der kommet næsten 3.000 flere på varig offentlig forsørgelse i Aarhus, det vil sige førtidspension og fleksjob. I samme periode er der kommet knap 1.700 færre i København. Dermed fortsætter udviklingen i Aarhus fra de tidligere år – antallet af personer på varig ydelse stiger ufortrødent for ottende år i træk.

En analyse fra DA viser, at hvis alle kommuner i Danmark førtidspensionerede i samme omfang som København, ville der på årsplan blive førtidspensioneret ca. 8.000 færre end de ca. 17.000, der årligt får den livsvarige ydelse.

 

Henrik Lindegaard Andersen, forsker i AKF – Anvendt KommunalForskning, forklarer, at der er forskel på kommunernes praksis i tilkendelsen af førtidspension og fleksjob.

”Selv når man kontrollerer for helbred og socioøkonomisk status, er der stadig forskel på kommunernes tilkendelse af førtidspension. Det skyldes, at der er forskellig kommunal praksis. Nogle kommuner ser et økonomisk incitament i hurtigt at tildele en førtidspension,” siger han.

10,2 procent af indbyggerne i Aarhus i den arbejdsdygtige alder er nu på en varig ydelse. I København er det 4,8 procent.

 

 

Aarhus: vi gør som vi skal

Anna Marie Mikkelsen, ydelseschef i Aarhus Kommune, erkender at udviklingen ikke er god.

”Det er bestemt bekymrende med udviklingen i antallet af førtidspensionister. Vi har haft fokus på problemet i årevis og har analyseret området i alle ender og kanter. Faktum er, at vi har en afgang fra førtidspension til f.eks. folkepension, der ikke kan opveje tilgangen. Det skyldes demografi og alderssammensætning. 20 procent af førtidspensionisterne i Aarhus er over 60 år. I f.eks. København er det 27 procent, der er over 60 år. Det problem er vi ikke ene om i Midtjylland, så der er grund til bekymring andre steder i regionen,” siger hun.

Hun henviser til flere eksterne analyser, der slår fast, at Aarhus både overholder loven, og at det ikke er lettere at få førtidspension i Aarhus end i andre sammenlignelige kommuner.

”Vi holder vejret hver gang vi får en undersøgelse, for vi vil gerne have orden i det her, og hver gang får vi at vide, at vi gør det, som det skal gøres,” siger hun.

Hun forventer, at Folketingets kommende førtidspensionsreform vil være meget brugbar i indsatsen.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.