1. marts 2012

Artikel

Flere offentligt ansatte under krisen

Mens den private beskæftigelse er dykket med 182.000 arbejdspladser siden 2008, så steg antallet af offentligt med 3.000.

Den verdensomspændende krise skabte modvind i den private sektor men medvind i den offentlige sektor.

 

 

 

Siden 1. kvartal 2008, hvor den økonomiske nedtur blev en realitet, er den private beskæftigelse faldet til 1.910.000 personer, svarende til et dyk på 182.000 arbejdspladser. I samme periode blev beskæftigelsen i den offentlige sektor udvidet med 3.000 personer, fra 821.000 til 824.000 personer i 4. kvartal 2011, viser de nyeste opgørelser fra Nationalregnskabet.

Den ulige beskæftigelsesudvikling under krisen er skidt for konkurrenceevnen, mener Jacob Jensen, kommunalordfører fra Venstre.

”Tallene viser, at vi er udfordret. Det er den private sektor som skal tjene pengene, og derfor er det Venstres fokus at bekæmpe forslag, som gør det vanskeligere at drive privat virksomhed og samtidig arbejde for at gøre det lettere at drive virksomhed,” siger Jacob Jensen, der tilføjer:

”På sigt vil den private sektor befinde sig i en international konkurrence om kvalificeret arbejdskraft, og der er det et problem, hvis den også samtidig skal kæmpe med den offentlige sektor om arbejdskraften.”

 

Offentlig stabilisator

For at stabilisere økonomien i en krise, træder den offentlige sektor i Danmark til med midler, når konjunkturerne presser den private sektor. Det er lige efter den økonomiske lærebog, forklarer Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Problemerne for økonomien og konkurrenceevnen opstår først, hvis man ikke holder igen med offentlige udgifter, når konjunkturerne er gunstige.

”Den afgørende forudsætning her er, at man ikke i gode tider øger den offentlige beskæftigelse. De automatiske stabilisatorer forudsætter en symmetri - man skal ikke reducere i dårlige tider, og ikke ekspandere i gode tider. Det er ikke altid, at denne forudsætning er opfyldt,” siger Torben M. Andersen.

Jan Rose Skaksen, professor i økonomi ved CBS, er enig:

”Det er hensigtsmæssigt, at den offentlige sektor holder hånden under en økonomi under en konjunkturnedgang. Det stabiliserer økonomien, at man ikke går ud og aflyser offentlige projekter og dermed måske forværrer krisen. Men det er klart, at der efterfølgende skal være en tilpasning af den offentlige beskæftigelse.

Grundlæggende er problemet, at en meget stor del af den offentlige sektor lever af produktionen i den private sektor. Og hvis der produceres mindre i den private sektor, må det nødvendigvis på sigt føre til en aktivitetsnedgang i det offentlige,” siger Jan Rose Skaksen.

Ole Birk Olesen, Erhvervsordfører i Liberal Alliance, mener ikke, at det er klogt at udvide offentlig beskæftigelse i en krise.

”Når der er smalhals, skal den offentlige sektor også reducere udgifterne og mindske byrden på erhvervslivet. Der er jo en klar tendens til, at midlertidige udvidelser af beskæftigelsen ender med at være permanente,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.