15. marts 2012

Artikel

Få jobcentre får færre passive

Kun 10 jobcentre har det seneste godt halvandet år formået at få færre passive kontanthjælpsmodtagere.

81 jobcentre har siden maj 2011 haft en stigning i andelen af kontanthjælpsmodtagere i den såkaldte matchgruppe 3. Nogle jobcentre har endda haft en ganske voldsom stigning på op mod 30 procent.

Match 3’erne bliver betegnet ”midlertidigt passive”, og jobcenteret har således ikke pligt til at give dem hverken samtaler, aktivering eller uddannelse.

Men ti jobcentre har formået at gå den anden vej. I dag fylder match 3’erne mindre i billedet i de jobcentre.

I Middelfart gik jobcenteret fra at match 3’erne udgjorde godt 17 procent af kontanthjælpsmodtagerne til i dag at udgøre godt 6 procent.

Per Rasmussen, jobcenterchef i Middelfart, forklarer, hvad der ligger bag:

”Vi så med bekymring på udviklingen og derfor fik vi sammen med beskæftigelsesregionen Cowi til at lave en analyse af match 3. De gennemgik alle match 3-sager, og gav deres bud på, hvilken matchkategori den enkelte tilhørte. De var ikke helt enige med vore sagsbehandlere,” siger han.

   

10 kommuner går mod strømmen

 
   
Andel match 3'ere af samtlige kontanthjælpsmodtagere  
   
  maj-10 jan-12
Randers 1,3% 30,6%
Lemvig 1,3% 28,1%
Mariagerfjord 9,3% 28,6%
Esbjerg/Fanø 14,2% 32,8%
Høje-Tåstrup 18,7% 36,0%
Ikast-Brande 10,3% 27,3%
Tårnby/Dragør 9,1% 25,7%
Allerød 18,4% 34,5%
Odsherred 12,5% 28,3%
Helsingør 21,1% 36,0%
     
Hele landet 15,7% 22,7%
     
Silkeborg 22,6% 22,5%
Herning 23,6% 22,8%
Billund 18,9% 17,8%
Stevns 11,9% 9,8%
Hedensted 20,1% 17,6%
Viborg 7,9% 5,0%
Nordfyns 18,7% 13,8%
Herlev 19,0% 11,4%
Middelfart 17,4% 6,5%
Hjørring 20,9% 5,7%
 
   
Kilde: jobindsats.dk  
   

Derfor gennemførte Middelfart en række workshops for medarbejder, hvor kriterierne for matchning blev drøftet. Desuden besluttede jobcenteret, at alle nye match 3, skulle drøftes i et særligt team, ligesom at alle match 3 senest efter 6 måneder skal revurderes for at se, om der kan iværksættes beskæftigelsesrettede foranstaltninger.

”Alt det har betydet en markant skærpet opmærksomhed om de faldgruber der er forbundet med at kontanthjælpsmodtagerne er bundet til et passivt forløb i jobcentret,” siger han.

Per Rasmussen mener, at det er en kortsigtet betragtning, hvis udgiften til indsatsen spiller ind.

”Set i et længere perspektiv er der stor risiko for, at match 3’ere uden beskæftigelsesrettede initiativer ender på varige passive ydelser, og det er rigtigt dyrt for kommunen,” siger han.

 

Politikere bag ændring i Hjørring

Det jobcenter, der har haft det kraftigste fald i andelen af match 3’ere er Hjørring. I Hjørring var det tidligere mere end hver femte, der var passiv. Nu er det 5,7 procent.

Michael Duus Nielsen, arbejdsmarkedschef i Hjørring, peger først og fremmest på, at det er en politisk beslutning.

”Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring har truffet den beslutning, at så mange som overhovedet muligt skal have en aktiv indsats og dermed også placeres i matchgruppe 2 frem for gruppe 3. Vi vil således ikke acceptere, at store grupper af kontanthjælpsmodtagere er passive, og vi tror på, at langt de fleste kan flyttes, hvis kommunen i øvrigt har de rette tilbud og den fornødne bredde i tilbudsviften,” siger han.

Hjørring har blandt andet været med i Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg ”På rette vej i job” hvor målgruppen er de kontanthjælpsmodtagere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

”Det projekt har vi rigtig gode erfaringer med i den forstand, at vi har fået flyttet en stor andel,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.