15. marts 2012

Artikel

Boom i praktikpladskø skyldes ikke færre praktikpladser

I København er antallet af praktikpladssøgende steget med 57 procent på 12 måneder. Men antallet af praktikpladser er næsten det samme, så køen skyldes ikke, at virksomhederne har lukket døren i.

Virksomhederne i hovedstadsområdet optager stort set samme antal lærlinge og elever som tidligere. Alligevel er antallet af praktikpladssøgende i hovedstadsområdet steget fra 2.191 i januar 2011 til 3.450 i januar 2012. Praktikpladskøen er således blevet 57 pct. længere de seneste 12 måneder. Det skyldes, ifølge skolerne, at flere unge som tidligere bl.a. havde ufaglært arbejde søger ind på uddannelserne på grund af krisen, og at jobcentrene er blevet mere strikse med at give uddannelsespåbud til de unge.

Uddannelsesdirektør David Jensen fra Niels Brock mener, at der er to grunde til den kraftige stigning i antallet af praktikpladssøgende i hovedstadsområdet.

”Dels er Københavns Kommune, sammen med en række andre kommuner, blevet meget opmærksomme på kontanthjælpsmodtagere, der på et eller andet tidspunkt i deres fortid har gennemført et grundforløb på en erhvervsuddannelse. De får nu påbud om at søge praktikplads, hvis de stadig vil have kontanthjælp. Og det er nok ikke de fagligt set bedst egnede og mest motiverede, der kommer på markedet efter en praktikplads, med det udgangspunkt,” siger han.

 

De ældre i praktikpladskøen vejer også markant tungere nu. For et år siden var godt hver femte søgende over 25 år. I dag er det godt hver fjerde, viser tal fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

David Jensens anden forklaring på stigningen er af mere teknisk karakter.

”Tidligere, da vi havde meget nemt ved at skaffe praktikpladser, kendte vi stort set alle der manglede ved navn. Derfor var der ikke samme behov for at have en stram registreringspraksis. Der gik alligevel ikke lang tid, så havde de fået plads. Men nu har skolerne strammet op og er meget omhyggelige med at registrere de søgende med det samme,” siger han.

 

Flere tager en uddannelse

På Københavns Tekniske Skole er antallet af praktikpladssøgende steget fra 808 elever i januar 2011 til 1.879 elever i januar 2012, viser tal fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Produktudviklingschef Tøger Kyvsgaard peger på, at der er kommet færre praktikpladser sammenlignet med før krisen i 2007. Han forklarer også, at flere unge søger mod en uddannelse som følge af krisen. 

”Vi kan se, at 2/3-dele af eleverne ikke kommer direkte fra folkeskolen, men enten har været på arbejdsmarkedet i nogle år eller har gået på en anden uddannelse inden de begynder hos os. Gennemsnitsalderen for vores grundforløbselever er 21 år, så en stor del af eleverne er unge, der bl.a. har haft ufaglært arbejde tidligere. Krisen har formentligt medført, at muligheden for at de unge kan arbejde som ufaglært er mindsket og i stedet tager flere en uddannelse,” siger Tøger Kyvsgaard. 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.