16. februar 2012

Artikel

Mange ledige ikke egnet til uddannelse

Mange ledige unge under 30 år har ingen uddannelse og er ikke egnede til at modtage uddannelse. Det er en kæmpeudfordring, mener iagttagere.

Mere end hver femte ledige ung i Sønderborg Kommune under 25 år er ikke egnet til at tage en uddannelse. Og næsten hver 10. ledige ung er forsørger og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Desuden er 30 procent af de ledige unge mellem 25 og 30 år, men har endnu ikke en uddannelse.

Det er nogle af konklusionerne fra en rapport, der viser, at udfordringerne er til at tage at føle på for jobcenteret i Sønderborg, når opgaven er at få ledige unge under 30 år i arbejde.

Rapporten dykker ned i, hvilke kompetencer og begrænsninger jobcenteret arbejder med i gruppen af ledige unge, og der er ikke meget der tyder på, at Sønderborg Kommune er specielt dårligere stillet end andre kommuner i landet, mener adm. direktør Niels Kristoffersen fra konsulentfirmaet mploy, der har stået for rapporten.

”Mange af resultaterne vil være de samme på landsplan. Noget afviger, men det der gemmer sig i ungegruppen finder vi også i mange andre kommuner. Der er en kæmpeudfordring på ungeområdet generelt,” siger han.

Jens Peter Thomsen (V), formand for arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg, er enig i, at udfordringen er stor.

”Men hensigten er netop at sætte fokus på de unge, og det går vi i gang med nu. Vi har set, at der er for mange unge, der ender i kategorier, hvor vi helst ikke vil have dem, f.eks. kontanthjælp og det her er netop grundlaget for at tage fat,” siger han.

Sønderborg Kommune har ca. 1.000 unge under 30 år, heraf flest mænd, der enten er på kontanthjælp eller dagpenge. Det er dem, der nu er i kommunens fokus.

Jens Peter Thomsen mener, at hvis indsatsen går galt for den gruppe, så hænger de i systemet i mange år.

”Og inden længe skulle der gerne være mangel på arbejdskraft igen, så det er nu, der skal sættes ind,” siger han.

 

Ordinær uddannelse gør det ikke

Niels Kristoffersen mener, at der skal ske noget andet, end der er sket hidtil.

”Der er brug for flere forskellige strategier og en større differentiering af indsatsen, for gruppen af unge ledige er meget uensartet. Det er vigtigt at huske, at selv om man bør have et uddannelsessigte for alle unge, så er det ikke nødvendigvis den direkte og traditionelle uddannelsesvej for alle grupper af unge. Mange af de unge har nemlig allerede oplevet store nederlag i uddannelsessystemet og er faldet fra flere uddannelser tidligere, så det er ikke bare at placere dem på en skolebænk,” siger han.

Han mener, at der er brug for, at de mange aktører på ungeområdet bliver endnu bedre til at arbejde sammen om indsatsen.

”Analysen viser nemlig, at der er behov for et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af de forskellige aktører og fagligheder,” siger han.

Jens Peter Thomsen medgiver, at kommunen måske har gjort de unge en bjørnetjeneste.

”Vi har måske ladet dem være ”i fred” for længe,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.