2. februar 2012

Artikel

Jobcentre bruger Aalborg-modellen

Halvdelen af jobcentrene anvender straksaktivering på fuld tid over for unge kontanthjælpsmodtagere. De der ikke gør, er positive over for tanken.

I blandt andre Aalborg Kommune får de unge kontanthjælpsmodtagere lov at gøre rent eller klippe hæk på fuld tid til gengæld for kontanthjælpen. Det har Aalborg Kommune valgt at kalde nytteaktivering. Den model vil man fra politisk hold gerne udbrede til resten af landet i en eller anden form, så der bliver stillet krav til unge jobklare kontanthjælpsmodtagere. Og det bliver næppe svært at få ordningen indført, for efter eget udsagn anvender halvdelen af jobcentrene allerede modellen, og den anden halvdel står mere eller mindre på spring til at følge efter.

Det svarer jobcentrene i en anonym rundspørge som Agenda har foretaget. 45 af landets 91 jobcentre har deltaget. 23 svarer at de allerede bruger Aalborg-modellen, og resten - på nær fire - er positive over for at indføre modellen.

En af de jobcenterchefer, der allerede bruger modellen, skriver at ordningen er god til at gøre den ledige aktiv og mere moden til arbejdsmarkedet.

”Men der er en risiko for at holde den ledige fast og det er rigtigt dyrt,” skriver vedkommende.

En af dem der svarer, at de sandsynligvis kunne tænke sig at anvende modellen har også et par forbehold:

”Nytteaktivering kan være velfærdsudgiftsdrivende, fordi borgeren vænner sig til ydelsen og indretter sig efter den, fordi den føles som et ”rigtigt” job. Derfor bør der være en bagkant for længden af aktiveringen. Desuden kan der være risiko for, at der løses opgaver som private ellers kunne løse.”

Netop risikoen for at fastholde den ledige har betydning hos flere af de, der sandsynligvis ikke kunne tænke sig modellen.

”Vi anvender uddannelsespålæg strategisk, og ønsker ikke denne form for straksaktivering, da den kan være fastholdende,” skriver én af de skeptiske.

En anden, der helt sikkert ønsker at indføre ordningen slår fast:

”Det er den eneste vej at gå. Selv om der er meget administrativt arbejde forbundet med sanktionering med den nuværende lov. Der bør kunne idømmes længere perioder uden kontanthjælp.”

Ifølge tidligere meldinger fra Aalborg Kommune har nytteaktivering den effekt, at mellem hver fjerde og hver tredje af de jobklare unge, der kommer for at få kontanthjælp, går igen, når de møder kravet om nytteaktivering.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.