2. februar 2012

Artikel

Bombe under regeringens sygedagpengeplan

Regeringens egne embedsmænd sår tvivl, om det kan lade sig gøre at fjerne varighedsbegrænsningen for sygedagpengene uden at ramme arbejdsudbuddet. Tvivlen understøttes af de svenske erfaringer.

Den danske regering undersøger muligheden for at afskaffe den danske varighedsbegrænsning på sygedagpengene, så man kan få sygedagpenge uden tidsbegrænsning.

Der er dog to betingelser fra regeringen: At fjerne varighedsbegrænsningen skal være såkaldt ”økonomisk ansvarligt”, og det skal ske, uden at arbejdsudbuddet reduceres.

Men embedsmændene i Arbejdsmarkedsstyrelsen skriver i et nyt notat, at: ”vurderingen er, at varighedsbegrænsningen indebærer kortere sygeperioder, og at varighedsbegrænsningen øger det effektive arbejdsudbud.”

Det understøttes af de svenske erfaringer. Svenskerne havde nemlig tidligere intet loft på, hvor længe man kunne få sygedagpenge. Men da man i 2008 strammede sygedagpengeloven i Sverige og indførte en varighedsbegrænsning, faldt sygefraværet. Faktisk blev sygefraværet næsten halveret over syv år.

Pathric Hägglund, er forsker ved den svenske Inspektionen för Socialförsikringen og forfatter til en rapport om effekterne af de svenske sygedagpengereformer.

”Vi vurderede effekterne og fandt frem til, at opstramningerne på varigheden af sygedagpenge havde en klar effekt. Sygefraværet faldt, og vi kunne se, at det var de rigtigt lange sygemeldinger, der blev færre af,” siger han.

Han afviser, at de sygemeldte blot røg over på andre sociale ydelser.

”Opfølgninger på sagerne viste, at meget få af de der røg ud af sygedagpengesystemet endte på social hjælp. Intet tyder på, at langt de fleste ikke kom tilbage på arbejdsmarkedet,” siger han.

Pathric Hägglund mener, at de svenske resultater også vil gælde for Danmark.

”Konklusionerne er absolut gyldige universelt. Begrænsninger på varighed i forsikringsordninger, som sygedagpenge eller almindelig arbejdsløshedsdagpenge, forkorter forløbene. Det er påvist i mange forskningsartikler,” siger han.

Baggrunden for regelændringen i Sverige var dels at en varighedsbegrænsning ville påvirke kommunerne til at komme med behandlingstiltag i god tid inden varighedsgrænsen, dels en viden om at meget lange sygedagpengeforløb reducerede chancen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Vil ramme arbejdsudbuddet

Om en fjernelse af varighedsbegrænsningen kan lade sig gøre uden at ramme arbejdsudbuddet siger Pathric Hägglund:

”Det er svært at forene. Forskningen taler imod, at det skulle kunne lade sig gøre.”

Den svenske reform af sygedagpengesystemet indebar blandt andet, at svenske sygedagpengemodtagere efter tre måneder skal arbejdsprøves. Kun hvis den sygemeldte ikke kan varetage andre opgaver hos sin nuværende arbejdsgiver, kan sygedagpengene forlænges. Efter seks måneder skal der gennemføres en ny arbejdsprøvning. Og kun hvis den sygemeldte ikke kan varetage job på det almindelige arbejdsmarked generelt, kan sygedagpengene forlænges i yderligere et halvt år. Efter et år er der, som i de danske sygedagpengeregler, mulighed for yderligere forlængelse af sygedagpenge under særlige omstændigheder, f.eks. sygdomme der kræver langvarig medicinsk behandling og rehabilitering. Ved en arbejdsskade er der ingen tidsbegrænsning.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.