19. januar 2012

Artikel

Jobcentre kan ikke finde ud af at sanktionere ledige fleksjobbere

I 9 ud af 10 sager begik jobcentrene fejl, når de sanktionerer ledige fleksjobbere for ikke at stå til rådighed.

Hvis en kasseekspedient slog forkert ind på kasseapparatet hos 90 procent af kunderne, ville han eller hun nok blive irettesat på en eller anden måde.

Om jobcentrene i Midtjylland er blevet skældt ud, er et åbent spørgsmål, men Beskæftigelsesankenævnet i regionen har i hvert fald konstateret, at jobcentrene har endog meget svært ved at overholde reglerne. Ankenævnet undersøgte 52 sager fra jobcentrene i Midtjylland og fandt fejl i 47 af 52 sager. Fejl der gjorde, at afgørelsen enten skulle ændres eller sagen gå om. De 52 sager handlede om ledige fleksjobbere, der modtog ledighedsydelse, og som typisk enten ikke var mødt til samtale på jobcenteret, ikke havde taget kontakt til jobcenteret eller afslået tilbud om arbejde. Derfor fik de stoppet ledighedsydelsen i en periode som sanktion for ikke at stå til rådighed.

 

Syddjurs: For mange fejl, undskyld

I Syddjurs var der fejl i samtlige otte sager, som de selv havde sendt til ankenævnet. Niels Anders Poulsen, afdelingsleder for Syddjurs Jobcenter, beklager resultatet.

”Ja, det er en alt for høj fejlprocent. Og det er ikke reglerne, der er noget galt med. For os har udfordringen været, at vi uhyre sjældent har været ude for at skulle sanktionere personer på ledighedsydelse. Borgerne passer generelt nemlig deres tilbud og kurser og møder til samtalerne.

Derfor har medarbejderne ikke været klædt fagligt ordentligt på. For eksempel har vi ikke været skarpe nok i forhold til viden om, at sanktioner ikke besluttes i Jobcentret, men i Ydelseskontoret,” siger han.

Beskæftigelsesankenævnet for Midtjylland konstaterer netop, at det i høj grad er mindre formelle fejl, der er skyld i den høje fejlprocent. F.eks. at borgeren ikke er blevet orienteret godt nok om konsekvenserne af en udeblivelse, eller at det er den forkerte enhed i kommunen, der træffer afgørelsen.

 

Fejl i næsten alle sager

 
Antal sager   hvor kommunerne laver fejl og samlet antal sager om sanktioner overfor   ledighedsydelsesmodtagere
     
  Fejlagtige sager Samlet antal sager
Favrskov 3 3
Hedensted 2 2
Herning 9 10
Holstebro 4 5
Ikast-Brande 2 2
Norddjurs 2 2
Randers 2 4
Ringkøbing-Skjern 3 4
Samsø 2 2
Struer 4 4
Syddjurs 8 8
Viborg 1 1
Aarhus 5 5
I alt 47 52
     
 KILDE: Statsforvaltningen Midtjylland, "Ledighedsydelse og sanktioner"    

Jobcenterchef Christian Schacht-Magnussen fra Aarhus er ærgerlig over, at jobcenteret har begået fejl i fem ud af fem sager. Der er begået, hvad han kalder ”procedurefejl”.

”Men at det er procedurefejl gør dem jo ikke mindre alvorlige som sådan. Vi har f.eks. oplyst borgeren mere generelt om konsekvenserne af at udeblive fra en samtale ved at vedlægge en udskrift af loven, men det er altså ikke godt nok, mener ankenævnet. Vi skal give en mere aktiv vejledning. Det er vi så gået i gang med at få strammet op på,” siger han.

I Syddjurs er man nu i gang med at se sagerne igennem for at vurdere, om der er nogen, der skal have en uberettiget stoppet betaling udbetalt.

”Vi har i Syddjurs nu fuld fokus på hvordan opgaven i fremtiden skal løses korrekt, så jeg forventer at vi er så godt som fejlfrie fremadrettet,” siger Niels Anders Poulsen.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.