1. december 2011

Artikel

Færre konflikter på arbejdsmarkedet

De seneste tre år har der været rekordlavt antal tabte arbejdsdage som følge af konflikter på arbejdsmarkedet. Også tredje kvartal i år holder det lave niveau.

Der er fred og fordragelighed på arbejdsmarkedet. Antallet af tabte arbejdsdage ligger på et historisk lavt niveau, og der var i årets tredje kvartal blot 39 konflikter med 1.263 tabte arbejdsdage til følge. Til sammenligning var der i samme kvartal for ti år siden 115 konflikter med 3.013 tabte arbejdsdage. Det viser nye tal fra DA’s konfliktstatistik som offentliggøres i dag.

”Det bekræfter et billede af, at finanskrisen ikke medfører flere konflikter i Danmark. Hvor man i andre lande har set en stigning i konflikter som reaktion på krisen, er det gået stik modsat herhjemme,” siger Søren Kaj Andersen, centerleder for Sociologisk Institut, FAOS på Københavns Universitet.

Igennem de seneste 20 år har der været stadig færre konflikter på arbejdsmarkedet med tabte arbejdsdage til følge.

kontakt til DA. DA henvender sig derefter til LO med et krav om fællesmøde, og LO kontakter da lønmodtagerorganisationen. Alt efter tidspunktet for arbejdsnedlæggelsen vil fællesmødet blive holdt samme dag eller senest dagen efter.

På fællesmødet bliver der forhandlet en løsning og pålagt et tidspunkt for genoptagelse af arbejdet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, ender sagen i Arbejdsretten som en hastesag. Alt i alt varer hele forløbet altså typisk under en uge.

 

Forhandling afløser konflikt

Søren Kaj Andersen peger på, at det lave antal konflikter blandt andet skyldes, at vi i Danmark har en særlig forståelse af modpartens forhold.

”Vi har mellem arbejdsgivere og lønmodtagere en fælles forståelse og respekt for situationens alvor med den økonomiske krise og Danmarks problemer med aftagende konkurrenceevne. Når det gælder samarbejdet og forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver, er vi i Danmark topscorer. I internationale sammenligninger bliver det omtalt som en konkurrencemæssig fordel,” siger han.

På industriens område er der endda en mulighed for at forhandle en løsning på et problem, inden det ender i konflikt. Hvis der er optakt til konflikt på en virksomhed, kan virksomheden få akut besøg af en repræsentant fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationen som hjælp til at forhandle en løsning.

Arne Sørensen, organisationssekretær i CO-Industri mener heller ikke, at det lave niveau for konflikter ikke kun kan tilskrives krisen.

”Det er glædeligt, at udviklingen fra før krisen med færre konfliktsager fortsætter. Det viser, at der er en større forståelse for, at man forhandler sig til en løsning i stedet for at bruge konflikten som eneste middel,” siger han.

Når der opstår konflikt på en virksomhed, og lønmodtagerne nedlægger arbejdet, så tager virksomheden kontakt til dens arbejdsgiverorganisation, som tager

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.