3. november 2011

Artikel

Svagere ledige får plads i virksomheder

Virksomhederne tager imod dobbelt så mange kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 2 som for to år siden.

Mere end hver femte af de svagere kontant- og starthjælpsmodtagere aktiveres i dag på en arbejdsplads. For to år siden var det blot hver tiende. I 3. kvartal 2009 var 6.166 kon­tanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 således i løntilskud eller virksomhedsprak­tik. I løbet af samme kvartal i år er antallet mere end fordoblet til 14.334 personer.

Fremgangen skyldes bl.a. ændrede refusionsregler, der giver kommunerne incitamenter til at benytte virksomhedsrettet aktivering. Samtidig har Beskæftigel­sesregionerne iværksat en virksomheds­centerkampagne bl.a. med det mål at få flere kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 i virksomhedsaktivering.

”Der er sket et paradigmeskifte, hvor alle har anerkendt, at det er helt afgørende at få de ikke-arbejdsmarkedsparate ud på virksomhederne,” siger Palle Christiansen, direktør i Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Med kampagnen stiller virksomhederne faste praktikpladser til rådighed for de svagere kontanthjælpsmodtagere. Samtidig er der tilknyttet faste mentorer på virksomhederne, og samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre er sat i system.

 

”Kampagnen har styrket hele tankesættet om, at det hjælper at få svagere ledige ud på rigtige virksomheder. Og det viser sig, at det virker. Det er utroligt, hvad der sker med de lediges selvfølelse og motivation. Virksomhedsaktiveringen er en øjenåbner i forhold til, at de ledige kan se sig selv på en virksomhed fremover,” siger Palle Christiansen.  

Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 er såkaldt indsatsklare ledige, der har andre problemer ud over ledighed. Det kan f.eks. være psykiske problemer.

”Virksomhederne vil godt tage imod de svageste kontanthjælpsmodtagere, og det hjælper selvfølgelig, når indsatsen er velorganiseret fra jobcentrets side,” siger Anne-Birte Kylling, direktør i rådgivningsfirmaet DISCUS, der har gennemført kampagnen.

Trods fremgangen på landsplan er det ikke alle kommuner, der har øget virksomhedsaktiveringen.

I Esbjerg er brugen af den virksomheds­rettede aktivering stort set uforandret.

”Vi har bevidst lagt en strategi om at bevare det daværende niveau, da vi synes, at niveauet var ok i forhold til det antal ressourcer vi havde,” siger Lise Plougmann Willer, jobcenterchef i Esbjerg.

”Der er en stor spredning mellem jobcentrene. I de jobcentre, der er nået langt med virksomhedsindsatsen, er det en ledelsesbeslutning at arbejde målrettet med området, og man har lavet en systematisk og sammenhængende indsats,” siger Anne-Birte Kylling. 

 

Indsats giver bedre resultater

Anne-Birte Kylling forklarer, at der skal mere fokus på resultaterne af virksomhedspraktik, så flere kommer videre i uddannelse eller job.

”Virksomhedsindsatsen giver bedre resultater end de andre eksisterende tilbud til de svageste kontant­hjælpsmodtagere. Men der er meget store forskelle på udslusningsresultaterne fra jobcenter til jobcenter. Så der er noget at lære af de bedste,” siger hun. 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.