20. oktober 2011

Artikel

Danmark mistede højtlønnede job

Mens Tyskland, Sverige, Finland og Holland fortsatte med at skabe højtlønnede job under krisen, så tabte vi de job i Danmark.

Fra 2008 til 2010 mistede EU fem millioner arbejdspladser. Men tabet af arbejdspladser var langt fra lige fordelt i økonomiens sektorer eller i landende hver for sig.

For mens lavere lønnede job blev tabt og højtlønsjob vundet i lande som Tyskland, Finland, Sverige og Holland, så gik det modsat i Danmark. Krisen skabte flere lavtlønnede danske job, og krisen kostede os højere lønnede job.

Det viser en ny gennemgang af krisens strukturelle konsekvenser på arbejdsmar­kederne i Europa, lavet af EU-instituttet Eurofound i Dublin.

 Ifølge John Hurley, forsker ved Eurofound, har Danmark tidligere skabt flere højtlønnede job på linje med andre europæiske lande:

”I årene før krisen var der en skabelse af højt betalte jobs og lavt betalte job, men mellemindkomstjob forsvandt. Og selv om vi er gået fra en langstrakt periode med generel jobskabelse til en krise, hvor job forsvinder, så gentager billedet sig. Byggesektoren og industrien mister arbejdspladser i mellemindkomstgruppen, mens der kommer flere højt betalte job i sundhedssektoren og i undervisnings­sektoren. Samtidig kommer der flere lavt betalte job, drevet af en stigende beskæftigelse i blandt andet hoteller og detailhandel,” siger John Hurley.

Men der er undtagelser, og Danmark er en meget tydeligt en af slagsen.

”Det var meget overraskende at se, at Danmark tabte højt betalte job under krisen. Det ser ud til, at den jobskabelse, som vi har set i andre EU-landes sundhedsvæsen, ikke har været der i Danmark i kriseperioden.”

 

 

Ingen nye virksomheder

Eurofounds beskrivelse af udviklingen på det danske arbejdsmarked hænger meget godt sammen med, at beskæftigelsesfaldet herhjemme også har ramt højtuddannede.

”Hovedproblemet er ude i den private sektor. Finanskrisen lukkede for kapital til at starte nye virksomheder med, og det er netop i de nye virksomheder, at der skabes arbejdspladser til de højtuddannede,” siger Niels Westergaard-Nielsen, professor ved Handelshøjskolen, Århus Universitet, der tilføjer:

”Det er et særligt problem, fordi det er fra de nye virksomheders højtuddannede medarbejdere, at der skabes meget innovation.”

Og innovation i den private sektor bliver der brug for, hvis vi skal have nye højtlønnede job. For gældskrisen og den offentlige sektors store underskud i EU gør det ikke fremover muligt for de offentlige sektorer at udvide med mange nye højtlønnede job.

”Det stiller selvfølgelig krav til, at konkurrenceevnen og innovationen i den private sektor skal styrkes,” siger John Hurley. 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.