20. oktober 2011

Artikel

Gældskrisen tærer på danskernes joboptimisme

Væsentligt færre tror i dag på deres chance for at finde et nyt job, hvis de bliver ledige, end for to år siden. Den danske optimisme er dog internationalt set stadig høj.

Krisen har givet danskernes tro på, at de nemt kan finde nyt job, et nyrestød.

For to år siden mente 72 procent af danskerne, at det var meget sandsynligt, at de ville finde et nyt job inden for seks måneder, hvis de blev fyret. Den optimisme var dengang den højeste i Europa ifølge Eurobaro­meter. I dag er den joboptimistiske andel faldet til 56 procent.

Det viser en rundspørge, analyse­bureauet Wilke har foretaget for Agenda.

Ifølge Jan Rose Skaksen, professor på Copenhagen Business School, er faldet i danskernes joboptimisme et udtryk for, at gældskrisen har sat sine spor.

”Frem mod sommeren var der en svag fremgang i optimismen, men med gælds- krisen har pessimismen vundet frem igen. De grimme risikoscenarier med for eksempel græsk statsbankerot er blevet mere sandsynlige, og det indvirker på danskernes optimisme,” siger han.

De 56 procent, der er optimistiske, er dog stadig en høj andel, som ville have placeret os på en fjerdeplads i EU i 2009. Og med gældskrisen er det sandsynligt, at også de andre EU-landes borgere er blevet mere pessimistiske med hensyn til hurtigt at finde job igen.

De relativt mange optimister, mener Jan Rose Skaksen, hænger sammen med den store jobomsætning i Danmark sammen­lignet med resten af Europa.

”I Danmark har vi en større tradition for udskiftning på jobmarkedet end i de fleste andre lande i EU. Det er simpelthen mindre ualmindeligt at skifte job herhjemme, så der er også grund til at tro lidt mere på at finde et nyt job hurtigt, hvis man skulle blive fyret,” siger han.

I undersøgelserne fra Wilke og Eurobarometer betragtes en score fra 7 til 10, når det gælder jobudsigterne, som ”meget sandsynligt”.

I den negative ende af skalaen har 22 procent svaret, at det ikke vil være sandsynligt for dem at finde job inden for et halvt år, hvis de skulle blive fyret.

 

 

Syddanmark bekræfter billeder

I Beskæftigelsesregion Syddanmark genkender man billedet af mindre optimistisk syn på ledigheden.

”Det passer godt med vores egen halv­årlige undersøgelse af virksomhedernes vurdering af fremtidsudsigterne. De kan også se, at gældskrisen truer mulighederne for fremgang i den nære fremtid,” siger Karl Schmidt, direktør for Beskæftigelsesregion Syddanmark.

”Det mest optimistiske synspunkt i øjeblikket er nok, at ledigheden inden for det næste år holder sig på status quo. Hvis gældskrisen griber om sig, kan det ende med en stor stigning i ledigheden,” vurderer Karl Schmidt.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.