6. oktober 2011

Artikel

Flere førtidspensionister er indvandrere

Andelen af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension stiger kraftigt. Hver 9. førtidspensionist er indvandrer. I Århus er det knap hver fjerde.

På bare fem år er antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension eksploderet. Mens der er lidt færre etniske danskere på førtidspension, er antallet af ikke-vestlige indvandrere steget med over 10.000.

”Det ser meget voldsomt ud, og jeg er nervøs for, at stigningen ikke er slut endnu, da der kommer flere og flere ældre indvandrere de kommende år,” siger Torben Tranæs, forskningschef ved Rockwoolfondens forskningsenhed.

Samtidig er indvandrerne blevet mærkbart overrepræsenterede. Hvor 6,3 pct. af befolkningen i den arbejdsdygtige alder i 2010 havde ikke-vestlig indvandrerbag­grund, gjaldt det hele 11,1 procent af førtidspensionisterne. Det er en stigning siden 2005, hvor indvandrerne udgjorde 5,5 procent af befolkningen og 6,9 procent af førtidspensionisterne.

Stigningen i indvandrernes overre­præsen­tation skyldes ifølge Torben Tranæs, at generationerne bliver ældre:

”Alderseffekten er klar. Flere ind­van­drere er kommet i aldersgruppen 50-60 år.”

 

I Århus er næsten hver fjerde førtidspensionist indvandrer, mens indvandrerne udgør hver tolvte i den arbejdsdygtige alder.

Beskæftigelseschef i Århus, Vibeke Jensen, erkender, at der er en stor overrepræsentation af indvandrere på førtidspension.  

”Situationen er bekymrende, og vi har arbejdet med det i flere år,” siger Vibeke Jensen.  Hun forklarer, at Århus Kommune har fået foretaget uvildige undersøgelser af området for at finde årsagen.

”I Århus er det især flygtninge- og indvandrerkvinder, der boner ud. Kvinderne er kommet på førtidspension på grund af krigstraumer, trusler om tortur og andre psykiske lidelser, og de er svære at få ud på arbejdsmarkedet.”

60 pct. af de århusianske 40-64-årige indvandrerkvinder på førtidspension kom­mer fra krigsførende lande, viser en uvildig rapport udarbejdet for Århus Kommune, mens det gælder for 36 pct. på landsplan.

”Vi gør, hvad vi kan for at få disse kvinder ud på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem initiativer, der kan styrke deres kompetencer og holde kvalifikatio­nerne ved lige. Men mange af dem er analfabeter, og der er lang vej til at få dem ud på arbejdsmarkedet,” siger Vibeke Jensen.

 

Efterlyser mere viden

Torben Tranæs forklarer, at indvandrer­nes generelle overrepræsentation kan skyldes flere faktorer.

”I udgangspunktet er det ikke underligt, at der er en forskel på, hvor mange ikke-vestlige indvandrere der i forhold til resten af befolkningen får førtidspension. Dels er indvandrerne i højere grad beskæftiget i erhverv, der med større sandsynlighed fører til førtidspension, og dels er der ikke så mange ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse. En del er også flygtninge med helbredsproblemer som traumer,” siger han og efterlyser mere viden om, hvad det betyder, at de arbejder i bestemte erhverv, og at mange af de ikke-vestlige indvandrere slet ikke er i beskæftigelse.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.