20. oktober 2011

Artikel

A-kasser må gerne have to kasketter

Det er ikke i strid med jura’en, når a-kasserne i København sender ledige på jobsøgningskursus hos et firma, der ejes af a-kasserne selv, og hvor regningen betales af Københavns Kommune.

Statsforvaltningen København giver samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne sit blå stempel. I hvert fald den del af det, der går ud på, at københavnske a-kasser har valgt at benytte firmaet ArbejdsmarkedsService Storkøbenhavn (ASS) til at levere jobsøgningskurser til de ledige. Også selv om ASS er ejet af a-kasserne selv.

Agenda skrev om sagen i maj. Kort fortalt har Københavns Kommune og fire a-kasser aftalt, at a-kasserne står for al kontakt til deres nyledige medlemmer i de første seks måneder af ledighedsperioden. Det gør a-kasserne uden, at det umiddelbart koster kommunen en krone. Og så alligevel ikke helt. Som en del af aftalen skal de nyledige medlemmer nemlig have kurser i god jobsøgning, og a-kasserne må selv vælge, hvilket privat firma – en såkaldt anden aktør – der skal stå for den opgave. A-kasserne måtte vælge mellem otte firmaer, som Københavns Kommune har godkendt på forhånd. A-kasserne valgte ASS, der er oprettet og drevet af fagbevægelsen selv, og hvor flere af de lokale a-kassers topfolk sidder i bestyrelsen. A-kasserne tjener således indirekte penge ved, at ASS bliver betalt for opgaven af Københavns Kommune.

 

Statsforvaltningen: Ikke inhabilitet

Statsforvaltningens opgave er blandt andet at føre tilsyn med, om kommuner overholder den lovgivning, der gælder for offentlige myndigheder, herunder spørgsmålet om habilitet.

Statsforvaltningen gik efter Agendas artikel ind i sagen og bad kommunen svare på en række spørgsmål. Resultatet af den fem sider lange redegørelse er, som statsforvaltningen skriver, at: ”Statsforvaltningen finder ikke, at det forhold, at det kan forekomme, at nogle a-kasser har en almindelig ideologisk interesse i bestemte af de tilgængelige godkendte andre aktører, kan medføre, at den enkelte a-kasse som helhed anses for generelt inhabil i forhold til afgørelser om valg af anden aktør.”

Altså, at der generelt ikke er tale om inhabilitet, og at a-kassernes valg af eget firma som kursusudbyder som udgangspunkt er lovligt.

Statsforvaltningen gør dog opmærksom på, at den ”udøver alene et retligt tilsyn, som ikke omfatter spørgsmål om hensigtsmæssighed.”

Statsforvaltningen betoner flere steder i redegørelsen, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgavevaretagelsen, også når opgaven er lagt ud til andre.

 

Et udestående spørgsmål

Statsforvaltningen stiller dog kommunen et sidste spørgsmål. A-kasseleder Søren Andersen fra 3F Bygge – Jord og Miljøarbejde i København var nemlig én af dem, der på vegne af a-kasserne skulle vælge, hvilken anden aktør a-kasserne skulle samarbejde med. Samtidigt med, at Søren Andersen er bestyrelsesformand for ASS. Det får statsforvaltningen til at skrive:

”Statsforvaltningen skal dog anmode kommunen om at oplyse, hvorvidt det i artiklen oplyste, om den a-kasseleder, der har været med til at træffe beslutning om valg af en anden aktør, hvor vedkommende selv er bestyrelsesformand, i medfør af kommunens tilsynsforpligtelse har givet kommunen anledning til overvejelser om konkret inhabilitet i medfør af forvaltnings-lovens § 3, stk. 1, nr. 3 eller nr. 5.”

Direktør i Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Kaj Ove Christiansen, er glad for vurderingen, og for at den bekræfter hans holdning om, at konstruktionen er i orden.

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.