Minifleksjob er populære. Mere end halvdelen af de fleksjob, der oprettes i dag, er minifleksjob på op til 10 timer om ugen. Stik imod fleksjobreformens intentioner har fleksjobbere i den lave ende af lønskalaen ingen økonomisk gevinst ved at øge timetallet.

Læs artikel
Læs artikel
Aktuelle artikler og analyser
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.