Ledigheden falder i hele Europa, og Danmark får sværere og sværere ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere fra vores nabolande. I sydeuropæiske lande som Italien og Spanien er ledigheden stadig høj, men en manglende villighed til at flytte til udlandet lægger en dæmper på danske virksomheders adgang til den ledige arbejdskraft. Det viser en analyse af de unges mobilitet og en gennemgang af CV’er i den europæiske jobportal EURES, hvor kun 5.300 personer ønsker at arbejde i Danmark.

Læs artikel
Læs artikel
Find artikler og analyser

F.eks. arbejdsmiljø, kontanthjælp, sygefravær

Aktuelle artikler og analyser
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.