Antallet af flygtninge, der kommer ud på en virksomhed i enten virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob, er næsten fordoblet de seneste 12 måneder. Nu er lidt under hver tredje flygtning ude på en virksomhed. Men en stor del af kommunerne ligger langt under gennemsnittet.

Læs artikel
Læs artikel
Find artikler og analyser

F.eks. arbejdsmiljø, kontanthjælp, sygefravær

Aktuelle artikler og analyser
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.