Fortsætter jobfesten i sit nuværende tempo, vil de ledige ressourcer allerede i 2019-2020 kunne komme ned på samme niveau som under overophedningen i 2007 og 2008. Det er tidligere end forventet i regeringens prognoser, men skiftende regeringer har systematisk undervurderet beskæftigelsesfremgangen. Der er risiko for, at historien gentager sig.

Læs artikel
Læs artikel
Find artikler og analyser

F.eks. arbejdsmiljø, kontanthjælp, sygefravær

Aktuelle artikler og analyser
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.