Trods reform af førtidspension- og fleksjobområdet i 2013 er Danmark blevet overhalet af Sverige, der nu er bedre til at undgå, at folk i den erhvervsaktive alder falder ud af arbejdsmarkedet. Hvis det danske niveau lå på linje med det svenske, ville Danmark have ca. 100.000 personer færre på førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob/ledighedsydelse end i dag.

Læs artikel
Læs artikel
Find artikler og analyser

F.eks. arbejdsmiljø, kontanthjælp, sygefravær

Aktuelle artikler og analyser
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.