Fra 2005 til 2015 er den gennemsnitlige varighed af dagpengemodtagernes aktiveringsforløb halveret, men alligevel opnår en lige så stor andel beskæftigelse efterfølgende. Den virksomhedsrettede aktivering ser ud til at bære frugt.

Læs artikel
Læs artikel
Aktuelle artikler og analyser
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.